Warmtepomp, infraroodverwarming, brandstofcellen: dit zijn de alternatieven

Verwarmen zonder gas

Stookolie en gas zijn fors duurder geworden. Hier is een lijst met alternatieven waarmee u kunt overstappen van verwarming op gas naar verwarming op olie.

De olieprijzen stijgen weer, maar vooral de gasprijzen zorgen voor problemen voor de Duitsers. Duitsland moet onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De oorlog in Oekraïne maakte dat duidelijker dan ooit. Dit geeft veel mensen een prikkel om rond te kijken naar alternatieven voor verwarming op gas en olie. Maar wat zijn de opties? Wat zijn hun voor- en nadelen? Hier is wat informatie die consumenten nodig kunnen hebben voordat ze overstappen. Welke alternatieven zijn er voor verwarming op olie of gas? Allereerst een overzicht: wat zijn de mogelijkheden? Hier is een lijst met mogelijke verwarmingssystemen die zonder gas of olie werken:

  • Warmtepomp
  • Zonnethermie
  • Infrarood verwarming
  • Pellet- en houtverwarming
  • Brandstofcellen / warmtekrachtcentrales
  • Hybride systemen (mix van hernieuwbare en fossiele energieën) Warmtepomp: kosten en functie

De warmtepomp wordt beschouwd als het milieuvriendelijke en toekomstbestendige alternatief voor olie- en gasverwarming. Ruim 40 procent van de nieuwbouw is er vorig jaar mee uitgerust. Dit kan ook komen doordat warmtepompen rijkelijk worden gesubsidieerd door de staat.

Een warmtepomp maakt gebruik van de zonne-energie die is opgeslagen in de omgeving (lucht, aarde, water). De warmtepomp gebruikt elektriciteit om deze omgevingswarmte om te zetten in verwarming. De voordelen zijn dus: Nauwelijks Co2 uitstoot en de energiebron is gratis. Het nadeel: dit kan de elektriciteitskosten verhogen. Daarnaast is de installatie van een warmtepomp duur. Maar ze wordt aangemoedigd.

Zonnethermie: Verwarming uit zonne-energie

Bij thermische zonne-energie wordt zonne-energie omgezet in warmte-energie. Hiervoor zijn zonnesystemen op het dak nodig – deze kunnen dan ook worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het probleem met dit systeem: Als de zon niet schijnt (zoals vaak het geval is in de winter), kun je ook niet goed verwarmen. Daarnaast is de warmte vaak niet voldoende om een ​​heel huis te verwarmen. De voordelen zijn echter dat de technologie relatief eenvoudig te installeren en net zo gemakkelijk te gebruiken is. Dit verwarmingssysteem wordt ook gefinancierd.

Infraroodverwarming: gebruik elektrische verwarmers effectief

Infraroodverwarmingen zijn vaak elektrische kachels. Daarom kunnen ze veel elektriciteit verbruiken. Maar dat hoeft niet zo te zijn: het is ook mogelijk om een ​​elektrische verwarming efficiënt te gebruiken en zo olie en gas te besparen. Bovendien zijn deze verwarmingssystemen zeer eenvoudig te installeren – en kunnen ze zelfs nuttig zijn voor huurwoningen.

Brandstofcellen en warmtekrachtkoppeling (WKK)

Brandstofcelverwarmingssystemen zijn momenteel ook in zwang: ze wekken zowel elektriciteit als warmte op. In de cellen ontstaat een chemische reactie die warmte en elektriciteit produceert. Het probleem: In de WKK’s wordt vaak aardgas gebruikt. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn, want er zijn ook ecologische alternatieven die in de cellen gebruikt kunnen worden. Een voorbeeld is biomethaan. Het voordeel is dat u zowel emissievrije warmte als emissievrije elektriciteit kunt verkrijgen en bovendien kunt profiteren van subsidies.

Verwarming met hout: Verwarming met pellets is CO2 neutraal

Wie met hout verwarmt, stoot natuurlijk CO2 uit. Waarom spreken we nog van een CO2-neutraal verwarmingssysteem? Want de uitgestoten uitstoot kan maar zoveel zijn als de CO2 die de boom eerder uit de lucht haalde. Er is dus een gesloten kringloop, er wordt niets extra uitgestoten. Verwarming met hout en pellets kan daarom een ​​goed alternatief zijn – maar u moet er rekening mee houden dat de ketels vaak gepaard gaan met hoge onderhoudskosten. Bovendien moet u altijd de brandstof halen, wat afhankelijk van waar u woont min of meer tijdrovend kan zijn.

Hybride verwarmingssystemen: gas-zonneverwarming en dergelijke

Alle hierboven beschreven verwarmingssystemen zijn ook denkbaar in combinatie met fossiele verwarmingssystemen. Overstappen op hybride verwarming is voor veel mensen makkelijker dan nu volledig overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Zonnethermische systemen en warmtepompen kunnen daarom heel goed samenwerken met aardgas, dit zijn gas-zonneverwarmingssystemen. Ook wordt momenteel gepromoot om over te stappen op hybride verwarmingssystemen.

Meer informatie over gasloos verwarmen kun je overigens verkrijgen via gaslooswonen.nl.

Warmtepomp, infraroodverwarming, brandstofcellen: dit zijn de alternatieven
Schuiven naar boven