Financieel

Verdeling van de erfenis

Welke mogelijkheden hebben de erfgenamen om invloed uit te oefenen op een andere verdeling van de erfenis? Als er een erfenis heeft plaatsgevonden en de betrokken partijen hebben mail ontvangen van de erfrechtbank, zijn de opkomende regels voor erfopvolging niet altijd bevredigend voor iedereen. Vaak voelen sommige betrokkenen zich niet voldoende gewaardeerd in de opvolging. […]

Schuiven naar boven